Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

 Et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb forstås ved, at opnåelsen af kompetencer er utilstrækkelig eller mangelfuld i forhold til det, som er planlagt i uddannelsesplanen.

Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Der kan være mange årsager til, at kompetencer ikke bliver opnået. Det er vigtigt tidligt at have opmærksomheden rettet mod tegn på uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.

Således kan der handles hurtigt med en undersøgelse af, hvad der ligger bag, og på denne måde kan der iværksættes en mere langsigtet og målrettet handlingsplan.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion har sammen med Den Lægelige Videreuddannelse tidligere udarbejdet et hæfte med råd og vejledninger til håndtering af disse uddannelsesforløb. 

Der er i foråret 2016 foretaget en opdatering af hæftet, ligesom der er udarbejdet en flyer (3-fløjet pjece). Hæftet kan med fordel printes i "booklet" format (A5).

Hæfte i læsevenlig udgave          Hæfte til download

Flyer i læsevenlig udgave            Flyer til download

 

Kursus i forebyggelse af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Den Pædagogisk Udviklende Funktion udbyder også et kursus i forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Kurset udbydes typisk 2 gange årligt. Aktuelle kurser findes her.

 

Rapport fra Videreuddannelsesregion Nord

I Videreuddannelsesregion Nord har man udarbejdet rapport fra forskningsprojekt om uhensigtsmæssige forløb i lægers uddannelse.


Siden er sidst opdateret 19-8-2016
HR - Den Lægelige Videreuddannelse

Tilgængelighedserklæring