Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Vejlederkursus

Kurset er obligatorisk for læger ansat i introduktionsstilling jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger og afvikles som et to-dages eksternatkursus.

Formål:
Bla. at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere andre - se yderligere her.

Kurset skal:

  • Styrke deltagernes viden om, og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse - herunder identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov.
  • Bibringe deltagerne en basal viden om, hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling.
  • Styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion - herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering.


Kursusdatoer, tidspunkter og sted:
Følg vejledningen under Tilmelding, for at se datoerne. Klik på et kursus, for at se tidspunkter og sted.

Tilmelding:
Lægerne skal selv sørge for at tilmelde sig via www.evaluer.dk og informere afdeling om deltagelsen. Dog bliver almen medicinske introlæger tilmeldt samlet af Videreuddannelsen og får besked her fra. Før kursusstart udsendes en informationsmail til deltagerne.

Vejledning i tilmelding:
Gå på www.evaluer.dk, og klik på Region Syddanmark (grøn) på Danmarkskortet på forsiden, og dernæst på knappen 'Kursustilmelding'. Skriv 'Vejled intro' i søgefeltet, og klik på det ønskede kursus og følg vejledningen.
 

Kursusmateriale:
Ca. 1 måned før kursets afholdelse mailes et informationsbrev samt materiale til de tilmeldte. Husk at sørge for, at din e-mailadresse er opdateret i evaluer.dk.

Evaluering:
Evaluering af kurset foregår elektronisk via medsim.dk på kursets sidste dag.

Dokumentation for deltagelse:
Alle deltagere, der har gennemført kurset, får elektronisk dokumentation for deltagelse senest en uge efter kurset i logbog.net. Deltagere uden elektronisk logbog vil få tilsendt et kursusbevis.
Dokumentationen skal bruges, når der søges hoveduddannelsesforløb.
 

Kontaktperson vedr. undervisere mv.:
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa
Mail, tlf. 2177 8827

 

Kontaktperson ved problemer med tilmelding, ved afmelding og venteliste:
Ann Vølkers Engelbrechtsen
Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Mail, tlf. 7663 1813

 


Siden er sidst opdateret 30-10-2020
Sundhedsuddannelser