Skip til primært indhold

Ansøgning og faglig profil

Når du skal søge hoveduddannelse, har du brug for følgende værktøjer:

Ansøgning

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1 - 1½ side. Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Det er ikke en gentagelse af dit CV, men dine personlige tanker og overvejelser i relation til, hvad der er vigtigt for at blive en god almenmedicinsk speciallæge.
 
Læs om hvordan din ansøgning og CV vurderes, inden du sender din ansøgning.
 
Her finder du en vejledning i, hvordan du søger hoveduddannelse i almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf)
 
Når du har læst ovenstående vejledning, er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning. 

Ansøg om hoveduddannelse på videreuddannelsen.dk

Faglig profil

Den faglige profil er en beskrivelse af specialet og de potentialer og kvalifikationer, som der lægges vægt på, når ansøgere vurderes og prioriteres til ansættelse. Det er specialeselskabet, der udarbejder den faglige profil, og den godkendes af Danske Regioner.

Læs den faglige profil for almen medicin på specialeselskabets hjemmeside

Tjek din e-mail adresse

Al information til dig sendes på e-mail, så du skal sikre dig, at din e-mail i videreuddannelsen.dk er korrekt.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU02V