Skip til primært indhold

Merit - akut medicin

Læger med erfaring inden for akutmedicin

Er du allerede speciallæge kan du søge om merit.
Læs mere om hvordan du søger merit for kompetencer og tid.

Reglerne nedenfor gælder alene for læger, der endnu ikke har opnået speciallægeanerkendelse i et andet speciale.

Den samlede uddannelsestid for opnåelse af speciallægeanerkendelse er 6 år.

Du har mulighed for at få afkortet dit uddannelsesforløb i akutmedicin på baggrund af dine tidligere ansættelser, og de kompetencer du har opnået i den forbindelse. Ansættelser i FAM eller tilsvarende før den 9. februar 2018 kan tælle med, også selvom du har været ansat i en uklassificeret stilling.

Hvis du mangler under 3 år af uddannelsen i Akutmedicin, har du mulighed for selv at tilvejebringe et ansættelsesforløb i specialet.

Hvis du mangler mere end 3 år, skal du søge en HU-stilling i Akutmedicin

Ansøg om merit vurdering, hvis du har erfaring indenfor akutmedicin (word).

Ansøgningen skal være modtaget senest 31. december 2024.

Det regionale uddannelsesudvalg i akutmedicin vil  på baggrund af din ansøgning, foretage en individuel vurdering af dine kompetence og ansættelser på relevante afdelinger og derudfra sammensætte et individuelt uddannelsesforløb. Hvis du selv har tilvejebragt uddannelsesforløbet skal uddannelsesudvalget godkende dette og sikre, at der foreligger et uddannelsesprogram.

Læs mere om reglerne for merit i akutmedicin på retsinformation.dk

Kontakt

Mikael Giødesen

Mikael Giødesen

AC-fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 33 87 52 Kontakt

Sofie Kvist Rasmussen

AC Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40338752 Kontakt
APPFWU02V