Skip til primært indhold

Merit - akut medicin

Akutmedicin er et nyt speciale i danmark oprettet i 2017. Der er en overgangsordning for at søge merit for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin

Speciallæge i andet speciale

Hvis du opfylder kravene nedenfor, kan du søge om speciallægeanerkendelse i akutmedicin:

  • Mindst 5 års fultidsansættelse i FAM eller tilsvarende pr. 9. februar 2018.
  • Mindst 3 års fuldtidsansættelse på en akutafdeling i Danmark inden for de seneste 5 år.
  • En ansættelse skal have varet mindst 6 mdr., for at tælle med, og ansættelsesperioden gælder kun indtil den 9. februar 2018.
  • Godkendt fagområde i akutmedicin fra LVS eller uddannelse i akutmedicin fra Region Midtjylland.
  • Er en af ovennævnte uddannelser ikke gennemført, skal alle kompetencer i hoveduddannelsen være opnået.

Ansøg om merit hvis du er speciallæge i andet speciale (word).

Ansøgningen skal sendes i så god tid, at den kan være behandlet i Den Lægelige Videreuddannelse og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden den 31. december 2020.

Læger med erfaring inden for akutmedicin

Den samlede uddannelsestid for opnåelse af speciallægeanerkendelse er 6 år.

Du har mulighed for at få afkortet dit uddannelsesforløb i akutmedicin på baggrund af dine tidligere ansættelser og de kompetencer, du har opnået i den forbindelse.

Ansættelser i FAM eller tilsvarende før den 9. februar 2018 kan tælle med op til 3 år. (Har Sundhedsstyrelsen tidligere givet dig dispensation for at ansættelser frem til 31. december 2018 kan tælle med, er det selvfølgelig gældende).

Hvis du mangler under 3 år af uddannelsen i Akutmedicin, har du mulighed for selv at tilvejebringe et ansættelsesforløb i specialet.

Hvis du mangler mere end 3 år, skal du søge en HU-stilling i Akutmedicin

Ansøg om merit vurdering, hvis du har erfaring indenfor akutmedicin (word).

Ansøgningen skal være modtaget senest 31. december 2024.

Det regionale uddannelsesudvalg i akutmedicin vil  på baggrund af din ansøgning, foretage en individuel vurdering af dine kompetence og ansættelser på relevante afdelinger og derudfra sammensætte et individuelt uddannelsesforløb. Hvis du selv har tilvejebragt uddannelsesforløbet skal uddannelsesudvalget godkende dette og sikre, at der foreligger et uddannelsesprogram.

Kontakt

Mikael Giødesen

Mikael Giødesen

AC-fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 33 87 52 Kontakt
APPFWU01V