Skip til primært indhold

Kombination af forskning og uddannelse

Du kan kombinere en uddannelsesstilling med en forskningsansættelse Hvis du vælger at være på deltid for at forske, kaldes det en kombinationsstilling.

Inden du starter i en en kombinationsstilling

Du skal lave en plan for hvornår og hvordan forskningen placeres i din uddannelse. Planen skal godkendes af alle involverede afdelinger i din uddannelse på ledelsesniveau

Der er flere forhold, der skal være opfyldt for at indgå en aftale om kombinationsstilling. Der er f.eks. krav til timetal per uge og længden af de enkelte ansættelser.

Du kan læse om regler og muligheder for kombinationsstillinger her

Vejledning om deltidsansættelse i den lægelige videreuddannelse, stk. 2.3

(retsinfo.dk)

Sådan gør du

Du skal fremsende godkendelserne fra de ledende overlæger til specialets sagsbehandler i videreuddannelsen.

Eller du kan samtidig med din ansøgning til de de ledende overlæger sætte den uddannelsesansvarlige overlæge, og specialets sagsbehandler i videreuddannelsen på cc. På den måde er der mulighed for at give bemærkninger, hvis der er problemer i forhold til overholdelse af vejledningens bestemmelser.

Når der er godkendelse fra de lendende overlæger, vil sagsbehandleren lave et tillæg til din uddannelsesaftale i videreuddannelsen.dk til dig, som du skal uploade på din profil i uddannelseslæge.dk. Der sendes kopi til afdelingerne (de ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger) samt til HR-afdelingerne på det sygehus, du er ansat på, således at de nødvendige tilpasninger kan ske i lønsystemet. 

Din uddannelse forlænges i forbindelse med ansættelse i kombinationsstilling. Din uddannelse vil blive forlænget på samme vis, som hvis du var ansat på deltid i din uddannelse.

Se, hvordan forlængelsen udregnes under deltid.

 

 

APPFWU02V