Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsidenForskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Link til Forskningstræning under Kurser for grundkursernes vedkommende?? 

Grundkursus 1

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder grundkursus 1 i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samlet svarer kurset til 3 kursusdage. 

Læs mere om Grundkursus I og tilmeld dig på SDU's hjemmeside

Læs hele kursusbeskrivelsen af Grundkursus I (pdf)

Grundkursus 2

I Region Syd udbyder SDU også fortsættelseskurset i forskningstræning, grundkursus2, i alt 7 kursusdage.

Læs mere om Grundkursus 2 og tilmeld dig på SDU's hjemmeside

Læs hele kursusbeskrivelsen af Grundkursus 2 (pdf)

Specialespecifikt projekt

Det speciale specifikke projekt har en varighed af 10 dage. Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.
Du er selv ansvarlig for at starte projektet og finde vejleder, som i videst muligt omfang er fra den institution, hvor projektet er forankret.

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i Infektionsmedicin i Region Syd (pdf)
Eksempel på sammensætning og indhold på det specialespecifikke kursus (pdf)  SKAL DEN MED? DEN ER FRA 2012

Forskningstræningsansvarlig i Infektionsmedicin i Region Syd

Overlæge Isik Somuncu Johansen, e-mail:  isik.somuncu.johansen@rsyd.dk 


Siden er sidst opdateret 22-10-2020
HR Sundhedsuddannelser