Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Tutorpraksis - Tutorlæge

Tutorpraksis - Tutorlæge

Er almen praksis godkendt til at uddanne læger, er det en tutorpraksis. For at kunne godkendes som tutorpraksis skal der minimum være én tutorlæge ansat i praksis. 

Der er en række krav til tutorlæger

 • Udfærdigelse af eget uddannelsesprogram for alle uddannelseselementer
 • Deltagelse i tutorlægekurser/vejledningskurser
 • Supervision af uddannelseslæge
 • Kompetencevurdering af uddannelseslæge i henhold til mål
 • Tilfredsstillende evalueringer af praksis fra uddannelseslæger
 • Egnet konsultationslokale med tidssvarende indretning og udstyr
 • Patientgrundlag i praksis
 • Anciennitet og habilitet som praktiserende læge
 • Tilstedeværelse af tutorlæge.
 • Tutors lægelige niveau og praksistype

Læs om kravene på specialeselskabet DSAMs hjemmeside

Sådan bliver du godkendt som tutorpraksis - tutorlæge

Du skal kontakte videreuddannelsessekretariatet for at blive godkendt.  (har vi evt. et ansøgningsskema ?) For at blive godkendt skal der udarbejdes en beskrivelse af praksis.

Find krav til indhold i en praksisbeskrivelse.

Ansøgninger behandles sammen med en lokal uddannelseskoordinator. 

Sammen med kravene til tutorlæger kan følgende indgå i vurderingen:

 • Lokale forhold – lokale samarbejdsrelationer
 • Hjælpepersonale
 • Udstyrsniveau i praksis
 • Forskningsaktiv
 • Undervisningsaktiv
 • Fagpolitisk/administrativ aktivitet
 • Efteruddannelsesaktiv
 • Kvalitetsudviklingsarbejde
 • Systematik i journalsystem – diagnose kodning – resume ark

Kriterier herudover som har betydning kan være:

 • Geografisk placering
 • Solopraksis/kompagniskaber
 • Alder ved inklusion (MÅ MAN DET -  eller i hvert fald måske skulle man ikke skrive det ?)

Hvis der ikke på ansøgningstidspunktet er behov for flere tutorpraksis i dit geografiske område, optages du på en venteliste.

Krav om tilfredsstillende evalueringer

Det er et absolut krav for at bevare tutorlægefunktionen, at der kan vises tilfredsstillende evalueringer fra de uddannelsessøgende læger.
Ved problematiske evalueringer, beder vi praksis om en skriftlig uddybning og uddannelseskoordinatorerne besøger praksis med henblik på afklaring og vejledning i tutorfunktion. Ved vurdering af evaluering, lægges også vægt på de sociale forhold og passende faglige udfordringer


Siden er sidst opdateret 19-3-2021
HR-Sundhedsuddannelser Den Lægelige videreuddannelse

Tilgængelighedserklæring