Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsidenForskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus 1

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder grundkursus 1 i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning, der svarer til 3 kursusdage. 

Læs mere om Grundkursus I og tilmeldig dig på SDU's hjemmeside

Læs hele kursusbeskrivelsen af Grundkursus I (pdf)

Specialespecifik forskningstræningskursus

I børne- og ungdomspsykiatri afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Kurset afvikles af Børne- og Ungdompsykiatrisk Selskab og har en varighed af i alt 7 dage.

Tilmeldig dig via bupnet.dk (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs hjemmeside)

Forskningstræningsaftale

Forskningstræningen skal være påbegyndt senest 2 år efter du er startet dit hoveduddannelsesforløb og afsluttes senest et halvt år før du er færdig. 

Udfyld denne standartaftale omkring gennemførsel af din forskningstræning sammen med din vejleder (word)

Forskningstræningsansvarlig i Børne- og ungdomspyskiatri

Overlæge og professor Niels Bilenberg, Forskningsenheden, Psykiatrien i Region Syddanmark, E-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Forskningstræningsvejleder for Børne og Ungdomspsykiatri Sydjylland - Specialeansvarlig overlæge Allan Hvolby, E-mail: allan.hvolby@rsyd.dk

 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i Børne- og ungdomspsykiatri (pdf)

 


Siden er sidst opdateret 15-9-2020
Sundhedsuddannelser