Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus 1

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder grundkursus 1 i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samt svaer kurset til 3 kursusdage. 

Læs mere om Grundkursus I og tilmeldig dig på SDU's hjemmeside

Læs hele kursusbeskrivelsen af Grundkursus I (pdf)

Specialespecifik forskningstræningskursus

I hoveduddannelsen i arbejdsmedicn afholdes der 2 specialespecifikke fortrækningsmoduler. Begge har en varighed af 3 dage og udbydes i samarbejde med specialet samfundsmdedicin.

Du indkaldes til kurset af tovholderen for forskningstræning.

Forskningstræningsansvarlig i Arbejdsmedicin 

Overlæge Lars Skaldhauge, Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
E-mail: lars.rauff.skadhauge@rsyd.dk

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i Arbejdsmedicin i Region Syd (pdf)

 


Siden er sidst opdateret 15-9-2020
Sundhedsuddannelser