Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsidenUddannelsesudvalg

Der er nedsat et uddannelsesudvalg for hver speciallægeuddannelse, hvis vigtigste opgave er at sikre en god uddannelse.

Udvalgets opgaver er blandt andet

  • at udvikle og sikre en ensartet høj kvalitet i speciallægeuddannelsen for eget speciale på alle uddannelsessteder
  • at gennemgå specialets gældende målbeskrivelse og sikre at den er operationel på de uddannelsesgivende afdelinger i Region Syddanmark.
  • at drøfte hvordan uddannelsesforløb sammensættes og fordeles
  • at udarbejde og revidere uddannelsesprogrammer
  • at fastlægge niveau og metoder til godkendelse af uddannelseslægernes kompetencer
  • at bistå ved behov for at ændre uddannelsesforløb

 

Udvalgene er nedsat af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark.

Udvalget holder møde 2 - 4 gange årligt.

I kommisssoriet for de specialespecifikke uddannelsesudvalg i Region Syd finder du en mere uddybende beskrivelse af udvalgets opgaver og sammensætning af udvalgets medlemmer (pdf)   


Siden er sidst opdateret 26-8-2020
HR Sundhedsuddannelser