Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Retsinformation.dk

Forskningstræningsmodulet i forbindelse med hoveduddannelse i akutmedicin er under udarbejdelse.

Har du spørgsmål herom, er du velkommen til at kontakte videreuddannelsessekretariatet.

 


Siden er sidst opdateret 8-1-2021
HR Sundhedsuddannelser

Tilgængelighedserklæring