Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Almen medicin

som almen mediciner du den primært ansvarlige for behandling af patienter uanset alder, køn og sundhedsproblem.

Almen medicin er det størte speciale af de 39 lægelige specialer og almen praksis har en central og påskønnet plads i det danske sundhedsvæsen.

I almen praksis arbejder man tæt på patienternes sociale liv, følger dem over tid, og man præsenteres for meget forskellige kliniske problemer. Det stiller særlige krav til at kunne integrere de øvrige lægeroller i fagligheden. Evne til kommunikation, samarbejde og sundhedsfremme er centrale i faget. Det gælder også evnen til målrettet problemorienteret akademisk videnssøgning pga. det store faglige felt der dækkes. En almen praktiserende læge er chef i egen praksis og man har rollen som arbejdsgiver. Det er en udfordring men giver mulighed for stor indflydelse på egne arbejdsforhold og egen arbejdsplads.

Almen praksis varetager det første møde med patienten. Den langt overvejende del af henvendelserne løses i almen praksis. Et stort og stigende antal patienter med kroniske lidelser følges og behandles i almen praksis og man indgår i tværfaglige sammenhænge som fx ved ”shared care” og terminale forløb.

I almen praksis møder man også patienter med problemer i grænselandet mellem sygdom, sociale og psykiske problemer, og en almen mediciner skal være indstillet på at kunne give professionel støtte og empati til patienter i kriser. Begreber som motivation, personlige ressourcer, compliance, sociale netværk og respekt for den personlige autonomi er dele af det daglige arbejde.

Vagtarbejde er også en del af almen medicin, den gennemsnitlige vagtbelastning målt i tid er dog relativ beskeden. Almen medicin har eget videnskabeligt selskab, der udgiver kliniske vejledninger og fremmer den faglige standard, vidensdannelse og undervisning.

Uddannelseslægen trænes i at håndtere en lang række kliniske situationer og sygdoms-tilfælde, der behandles i almen praksis. Man opbygger en særlig horisontal ekspertise, dvs. en evne til overblik og diagnosticering på tværs af de klassiske medicinske specialer. Der er i almen praksis adgang til et stigende antal parakliniske undersøgelser og der fordres derfor en høj medicinsk indsigt.

Introduktionsstillinger i Region Syd

Der er dimensioneret 90 introduktionsstillinger i 2020 i almen medicinanæstesiologi i Region Syd. Videreuddannelsessekretariatet opslår stillingerne 2 gange hvert år - ca. 1. maj og ca. 1. november. 

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk. Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

Hoveduddannelsesstillinger i Region Syd 

Der opslås 67 hoveduddannelsesstillinger  i 2020 i almen medicin med tiltrædelse henholdsvis 1. marts og 1. september.

Find ledige hoveduddannelsesforløb på sundhedsjobs.dk. Opret din egen jobagent, så får du besked når der er nye opslag.


Siden er sidst opdateret 6-1-2021
HR Sundhedsuddannelser

Tilgængelighedserklæring