Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden
ForsidepilOpslagpilDispensation for funktionstidsbestemmelsen

Dispensation for funktionstidsbestemmelsen

Grænser for hvor længe du må være på en afdeling - funktions- tidsbestemmelse

Danske Regioner og Yngre Læger har den 28. maj 2019 indgået aftale om, at der indtil 1. april 2021 dispenseres fra reglerne om max. forud- gående 2 års ansættelse forud for ansættelse i hoveduddannelse, for yngre læger der er kandidater fra sommeren 2019 eller tidligere.


Dette betyder at ALLE, der er formelt kvalificerede, uanset tidligere ansættelser frit kan søge alle opslåede hoveduddannelsesforløb.


I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4). Med bortfald af 6-års-fristen blev også læger med gennemført KBU omfattet af funktionstidsbe- stemmelserne. Da denne gruppe ikke har haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring, har Danske Regioner og Yngre Læger givet generel dispensation for denne bestemmelse til og med 31. marts 2021.


Funktionstidsbestemmelse
Dvs. at du højst må have været 2 år på samme afdelingen, inden du begynder dit hoveuddannelsesforløb samme sted. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længereværende sygdom, værnepligt eller ren forsk-ningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden. Deltidsansættelser medfører forholdsvis forlængelse af perioden.

Du har mulighed for at få dispensation fra funktionstidsbestemmelsen. Det er aftalens parter, Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen.

Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner med en indstilling, og parterne træffer herefter en afgørelse. Henvendelse vedr. dispensation skal ske til:

 

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

E-mail:
regioner@regioner.dk
Telefon:
35298100

 

Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger

  

 


Siden er sidst opdateret 4-6-2019