Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden
ForsidepilOpslagpilFunktionstidsbestemmelsen

Funktionstidsbestemmelsen

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer, at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes.
 

Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Disse grupper har ikke haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring.

Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 derfor indgået aftale om, at der til og med 31. marts 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

  • alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010

Disse to grupper kan frit søge opslåede hoveduddannelsesforløb i specialerne de har gennemført en introduktionsuddannelse i.

Du har mulighed for at få dispensation fra funktionstidsbestemmelsen. Det er aftalens parter, Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen.

Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse. Der kan søges dispensation hos Danske Regioner.

Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne og dispensation på YLs hjemmeside 


Siden er sidst opdateret 28-6-2019