Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden
ForsidepilOpslagpilDispensation for funktionstidsbestemmelsen

Dispensation for funktionstidsbestemmelsen

Grænser for hvor længe du må være på en afdeling - ny bestemmelse i overenskomsten om funktionstiden

Danske Regioner og Yngre Læger har indgået aftale om funktionstidsbestemmelser på afdelinger, der indgår i hoveduddannelsesforløb.

De nye bestemmelser gælder kun læger, der ikke er omfattet af 5-årsreglen.

Er du ikke omfattet af femårsfristen gælder følgende således for dig:

Du må højst have været 2 år på samme afdelingen, inden du starter dit hoveuddannelsesforløb samme sted. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længereværende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden. Deltidsansættelser medfører forholdsvis forlængelse af perioden.

Du har mulighed for at få dispensation fra funktionstidsbestemmelsen. Det er aftalens parter, Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen.

Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner med en indstilling, og parterne træffer herefter en afgørelse. Henvendelse vedr. dispensation skal ske til:

 

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

E-mail:
regioner@regioner.dk
Telefon:
35298100


Tillægsaftale til overenskomstens §4, stk. 5


Siden er sidst opdateret 29-6-2015