Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


SOL3

 

Kurserne i ledelse, administration og samarbejde - LAS

Bemærk LAS2 er blevet til SOL3 for de, der er startet hoveduddannelse efter 01.11.2011
SOL3 er placeret i sidste 3.del af hoveduddannelsen. Hvis du tilmelder dig før, kan vi vælge at bede dig flytte/afvente med kursusdeltagelse til senere.

Kursets formål:
At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbe-
skrivelserne opstillede kompetencemål inden for områderne ledelse, administration og samarbejde.

   

Varighed:
3 dage + 1 opflg. dag
(max. 3 mdr. efter)

Find program og datoer for SOL3

Tilmelding: www.evaluer.dk - klik på Region Syd på Danmarkskortet, herefter på  Kursustilmelding og skriv SOL i søgefeltet. Klik på det ønskede kursus og tilmeld dig.

Kurset giver deltagerne:

  • en grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelset m.v., der er af betydning for det danske sunhedsvæsens funktion 
  • et kendskab til de forvaltningsmæssige- og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.

Kontakt:
Helle Guldager Aaskoven, Koncern HR, Sundhedsuddannelser Region Syddanmark
e-mail hga@rsyd.dk  tlf.: 7663 1868


Siden er sidst opdateret 5-9-2019