Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


SOL3

 

Kurserne i ledelse, administration og samarbejde - LAS

Bemærk LAS2 er blevet til SOL3 for de, der er startet hoveduddannelse efter 01.11.2011
SOL3 er placeret i sidste 3.del af hoveduddannelsen. Hvis du tilmelder dig før, kan vi vælge at bede dig flytte/afvente med kursusdeltagelse til senere.

Kursets formål:
At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbe-
skrivelserne opstillede kompetencemål inden for områderne ledelse, administration og samarbejde.

   

Varighed:
3 dage + 1 opflg. dag
(max. 3 mdr. efter)

Find program og datoer for SOL3

Tilmelding: www.evaluer.dk - klik på Region Syd på Danmarkskortet, herefter på  Kursustilmelding og skriv SOL i søgefeltet. Klik på det ønskede kursus og tilmeld dig.
Det er kun muligt selv at melde dig til ét kursus. Ønsker du også at stå på venteliste til et andet kursus, mail da til Helle Guldager Aaskoven, hga@rsyd.dk

Kurset giver deltagerne:

  • en grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelset m.v., der er af betydning for det danske sunhedsvæsens funktion 
  • et kendskab til de forvaltningsmæssige- og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.


Essayopgave SOL3
Der er indlagt en essay- og refleksionsopgave mellem SOL3 og opfølgningsdagen.
Opgaven udarbejdes i grupper med 2-4 deltagere med løsningsforslag til en konkret organisatorisk ledelsesmæssig problemstilling. Opgaven fremlægges på opfølgningsdagen.

 

Kontakt:
Helle Guldager Aaskoven, Koncern HR, Sundhedsuddannelser Region Syddanmark
e-mail hga@rsyd.dk  tlf.: 7663 1868


Siden er sidst opdateret 23-1-2019