Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilForskningpilForskningstræning formål og mål

Forskningstræning formål og mål

Formål:

Forskningstræning skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt skal kunne opsøge, vurdere og udvikle ny viden, samt til at speciallægen kan anvende og formidle denne viden til kritisk vurdering af etableret praksis inden for eget speciale og tilgrænsende specialer. 

Mål: Når speciallægeuddannelsen er gennemført skal lægen kunne:

  • formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen
  • gennemføre en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling.
  • fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen.
  • vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af en ændret praksis.
  • formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser.

Den teoreretiske del af forskningstræningen varetages af Syddansk Universitet i samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse.

Tilmelding til Forskningstræning Grundkursus 1 + 2
(Bruger du IE10 eller en ældre version, kan du ikke klikke videre på SDUs side. Du skal i stedet åbne siden i en nyere version af IE, Chrome eller Firefox)


Se mere om den specialespecifikke forskningstræning under de enkelte specialer her.

 

     


Siden er sidst opdateret 14-1-2019