Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilKurserpilSOL1, 2 og 3 - kurser

SOL1, 2 og 3 - kurser

Alle læger skal i forbindelse med uddannelsen til speciallæge gennemføre 3 delkurser indenfor Samarbejde, Organisation og Ledelse: SOL1, SOL2 og SOL3.  

Emnerne er Samarbejde, Organisation og Ledelse i sundhedsvæsenet set i et samfundsmæssigt perspektiv, samt de perspektiver dette har for den professionelle rolle som speciallæge i daglig praksis.

Formål
At understøtte de uddannelsessøgende lægers muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelserne angivne kompetencer inden for områderne organisation og ledelse.

SOL1 og SOL3 afvikles decentralt af Videreuddannelsesregionerne og SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen.

SOL 1 
Kurset bør så vidt muligt gennemført indenfor hoveduddannelsens første 12 måneder og indenfor Almen medicin så vidt muligt i de første 6 måneder (Fase 1). 

Kurset er et 2-dags eksternatkursus, der afholdes på Fænø Sund Konference, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

SOL2
Skal gennemføres i den sidste halvdel af hoveduddannelsen. SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen - tilmelding foregår via Sundhedsstyrelsen

SOL3
Skal gennemføres i den sidste trediedel af hoveduddannelsen, dvs. i løbet af de sidste 1½-2 år.

Kurset er et 3 dags eksternatkursus + 1 opfølgningsdag, der afholdes på Fænø Sund Konference, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

Der er indlagt en reflektionsopgave mellem de 3 første kursusdage og opfølgningsdagen. Opgaven udarbejdes i grupper (4-5 deltagere) med løsningsforslag til en konkret organisatorisk ledelsesmæssig problemstilling.
 

Tilmelding
Foregår via www.evaluer.dk

Klik på Region Syddanmark (grøn) på Danmarkskortet, inden du logger på og herefter på knappen ’Kursustilmelding’. Skriv ’ SOL1' eller 'SOL3’ i søgefeltet. Klik på det ønskede kursus og følg vejledningen. Det er kun muligt at melde sig til ét kursus. Melder man sig til flere, bliver man afmeldt de forrige. Ønsker man også at stå på venteliste til et andet kursus, mail da til Helle Guldager Aaskoven, hga@rsyd.dk

SOL kurserne er obligatoriske dvs. at lægerne skal have tjenestefri med løn.

Vejledning om de generelle kurser kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk 

Overgang mellem LAS og SOL
SOL-kurserne har afløst de tidligere LAS-kurser (Ledelse, Administradion og Samarbejde).

De læger, som har LAS1 kursus skal ikke gennemføre SOL1.
De læger som har et LAS2 kursus skal ikke gennemføre SOL3.

Se sundhedsstyrelsen brev om overgang fra LAS til SOL

Kontakt
Helle Guldager Aaskoven
HR Sundhedsuddannelser
Region Syddanmark

hga@rsyd.dk
Telefon 7663 1868

 


Siden er sidst opdateret 8-11-2018