Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden


Norden og EU

Ønsker en læge fra et af de nordiske lande eller EU at arbejde som læge i Danmark, skal vedkommende først ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om en dansk autorisation. Når Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt autorisation, har lægen ret til at arbejde som læge i Danmark. På Styrelsen for Patientsikkerhed findes yderligere oplysninger om reglerne.


For statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige stilles ikke krav om arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. Kopi af pas med synligt billede, cpr-nummer og nummerkode eller udskrift fra Folkeregisteret om bekræftelse af statsborgerskab skal dog vedhæftes ansøgninger til hoveduddannelsesstillinger.

Statsborgere i et EU/EØS-land, eller i Schweiz, kan opholde sig i Danmark efter reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser.  Det er en betingelse for ansættelse, at der ansøges om registreringsbevis ved Statsforvaltningen. Kopi af registreringsbevis skal snarest fremsendes til lønafdelingerne på de sygehuse/hospitalet, der indgår i hoveduddannelsesforløbet.


Siden er sidst opdateret 6-1-2016