Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


SOL1

Kursus i ledelse, administration og samarbejde - SOL


Der er ikke SOL-kurser i introduktionsuddannelsen.
Det bør tilstræbes, at SOL1 bliver gennemført inden for de første 12 måneder af hoveduddannelsen, dog for så vidt muligt inden for de første 6 måneder (Fase 1) for Almen medicin.

 

Kursets formål:
At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbe-
skrivelserne opstillede kompetencemål inden for områderne ledelse, administration og samarbejde

 

 

 

Varighed:
2 dage      Find datoer

Tilmelding: www.evaluer.dk - klik på Region Syd på Danmarkskortet, herefter på  Kursustilmelding og skriv SOL i søgefeltet. Klik på det ønskede kursus og tilmeld dig. Det er kun muligt at melde sig til ét kursus. Ønsker du også at stå på venteliste til et andet kursus, mail da til Helle Guldager Aaskoven, hga@rsyd.dk

Kurset giver deltagerne:

  • en grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelset m.v., der er af betydning for det danske sunhedsvæsens funktion 
  • et kendskab til de forvaltningsmæssige- og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.


Kontakt
Helle Guldager Aaskoven, Koncern HR i Region Syddanmark
e-mail hga@rsyd.dk,  tlf.: 7663 1868


Siden er sidst opdateret 23-1-2019