Dette er tekstversionen af Fraværsregler
Klik her for at komme til den grafiske version af Fraværsregler

Om sitet - Læs op - Sitemap


Fraværsregler

Sundhedsstyrelsen opstiller i bekendtgørelse om uddannelse af specialæger regler for fravær under speciallægeuddannelsen. 
 
"Det højst tilladelige fravær er 10% af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel." Et halvt år består således af ca. 180  dage, svarende til et maximalt fravær på 18 dage. Ved fravær ud over 10% forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode.
 
Ved fravær forstås fraværsperioder pga.:

Specielt for så vidt angår kurser gælder, at obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen skal følges og derfor ikke tæller som fravær. Har man et fravær fra disse kurser på mere end 10% af kursustiden, skal denne tid ligeledes suppleres. Årsagerne til dette fravær er de samme som ovenfor.

Til fravær regnes ikke:

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk